Nederlandse zonne-energiemarkt passeert de grens van 10 GigaWatt

Dankzij de stimuleringsmaatregelen van de Nederlandse overheid, in combinatie met de sterk gedaalde kostprijs van zonne-energie, is de Nederlandse zonne-energiemarkt momenteel een van de snelst groeiende markten wereldwijd. Sinds 2014 is er inmiddels aan meer dan 11 GigaWatt aan zonne-energieprojecten een SDE+ toegekend, waarvan het merendeel in de afgelopen twee jaar. De totale investeringswaarde van deze projecten bedraagt inmiddels circa €11.6 miljard. In het voorjaar van 2019 is er voor nog eens 2.9 GigaWatt aan zonne-energieprojecten een SDE+ aangevraagd. Wanneer deze worden toegekend en de eerder toegekende 11.4 GigaWatt in de komende jaren worden gebouwd kunnen deze zonne-energieprojecten jaarlijks meer dan de helft van alle huishoudens in Nederland van groene stroom voorzien.

Van deze reeds toegekende 11.4 GigaWatt aan vermogen is tot op heden slechts 12% gebouwd. In deze snel groeiende markt ontbreekt vaak nog de benodigde kennis en ervaring om in een relatief kort tijdsbestek projecten optimaal te structureren, financieren en bouwen. Klimaatfonds Nederland assisteert projectontwikkelaars en initiatiefnemers om de projecten op professionele wijze te realiseren. Klimaatfonds Nederland levert het eigen vermogen en organiseert het vreemd vermogen voor de projecten en houdt deze projecten lange termijn in beheer. Op deze wijze komt er voor de projectontwikkelaars kapitaal vrij waarmee zij weer nieuwe zonne-energieprojecten kunnen initiëren en zo de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland kunnen versnellen.


windmill.jpg
Floris Leuftink