Klimaatfonds Nederland sluit samenwerkingsovereenkomst met BHM Solar

Klimaatfonds Nederland heeft in april 2019 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met BHM Solar. De overeenkomst heeft betrekking op de uitontwikkeling en de financiering van minimaal 40 MW aan zonne-energieprojecten. Deze projecten zijn initieel ontwikkeld door BHM Solar en Klimaatfonds Nederland zal BHM Solar assisteren met de structurering, financiering en bouw van de projecten om deze op succesvolle wijze en op korte termijn te realiseren.

BHM Solar is een succesvolle en snelgroeiende zonne-energieontwikkelaar welke is opgericht door een team met uitgebreide ervaring in de Nederlandse energiemarkt. BHM Solar en Klimaatfonds Nederland zijn de samenwerking aangegaan om elkaar te versterken. Zo zorgt BHM Solar voor de projectontwikkeling, het projectmanagement, het contact met de dakeigenaren en huurders en hebben ze succesvol SDE+ aangevraagd. Klimaatfonds Nederland levert met haar jarenlange ervaring in de sector de benodigde kennis op het gebied van EPC en financiering om zo de projecten gezamenlijk succesvol te structureren, financieren, bouwen en exploiteren. Klimaatfonds Nederland neemt de projecten vervolgens over wanneer deze bouwrijp zijn. Op die manier wordt er voor BHM Solar kapitaal vrijgemaakt waarmee zij zich kan richten op de ontwikkeling van nieuwe projecten, zowel dak- als grondgebonden. BHM Solar blijft wel betrokken bij de projecten door een aandeel in de projecten voor lange termijn in beheer te houden.


sky.jpg
Daan Koolstra