Enkele zonneparken Klimaatfonds Nederland bijna gereed

De bouw van twee van de grootschalige zonne-energieprojecten van Klimaatfonds Nederland verloopt voorspoedig! De luchtfoto is genomen van een van de parken vlak na de plaatsing van de laatste zonnepanelen. De panelen zijn eerst steekproefsgewijs getest in de Rotterdamse haven alvorens deze werden ingeklaard en naar de projectlocatie werden vervoerd. In totaal zijn 25.056 panelen op de site geïnstalleerd. 

Op de foto is goed te zien dat er zoveel mogelijk rekening is gehouden met het natuurlijk verloop van het landschap en de houtwallen ook zijn blijven staan. De natuurlijke waterwegen zijn behouden en enkele zijn ook toegevoegd. Zo wordt het park aan enkele kanten begrensd door sloten, welke zijn uitgediept en verbreed en zo tevens zorgen voor de beveiliging van het park.  

De komende periode zal benut worden voor het installeren van de transformatoren en zal de netbeheerder de netaansluiting voor dit project faciliteren. Daarna zal de het systeem operationeel zijn en volop groene energie gaan produceren voor de regio. Lokale participatie wordt eveneens gefaciliteerd voor de omgeving zodat de omwonenden niet alleen profiteren van de groene stroom, maar ook financieel.

Willem le Conge Kleyn, Investment Director bij Klimaatfonds Nederland: “We zijn trots op de voorspoedige samenwerking met alle betrokken partijen bij dit project, en zien er naar uit om het park aan te sluiten en open te zetten voor financiele participatie door de omwonenden. Op die manier dragen alle betrokken partijen bij aan de versnelling van de noodzakelijke energietransitie”.

 

Leek1.jpg
Floris Leuftink